Bild på ett oljefat
Välkommen till...

Oljepriset.nu

Oljepriset uppdateras vanligtvis varje dag. På Oljepriset.nu hämtar vi data från tredje part. Vi har två sidor för att visa upp dagens oljepris: WTI och BRENT. Brentoljan kallas även för Nordsjöoljan.
På respektive sida för de olika slagen av handlade oljor kan ni se den senast uppdaterade kursen för oljan samt även några historiska oljepriser. Oljans pris presenteras i US Dollar och är per fat. Ett fat olja innehåller ungefär 158,9 liter olja.


WTI BRENT (Nordsjöoljan)

Oljepriset är en av de mest kritiska variablerna i vår moderna ekonomi. Det har en avgörande påverkan på en rad olika sektorer, från transport till energi, och kan påverka allt från vår livsstil till världsekonomin. Här finner ni fakta och historia om oljepriset, inklusive vad som påverkar priset och hur det i sin tur påverkar bensin- och dieselpriser.Historia:

Priset på olja har varierat kraftigt genom åren, från toppar på över 100 dollar per fat till bottennoteringar på under 20 dollar per fat. Under 1970-talet upplevde världen en oljekris efter att Organisationen av oljeproducerande länder (OPEC) beslutade att höja priset på olja till följd av en konflikt med Israel. Sedan dess har oljepriset påverkats av en mängd olika faktorer, inklusive global efterfrågan på olja, produktionsnivåer och geopolitiska händelser.

Vad påverkar priset på olja?

Oljepriset påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive global efterfrågan på olja, tillgången på olja, produktionsnivåer, geopolitiska händelser och valutakurser. När efterfrågan på olja ökar och utbudet minskar stiger priset på olja, och vice versa. Till exempel kan oroligheter i Mellanöstern, en av världens största oljeproducenter, orsaka att priset på olja stiger när investerare oroar sig för en eventuell störning i produktionen.

Hur påverkar oljepriset bensin- och dieselpriser?

Oljepriset påverkar i hög grad bensin- och dieselpriserna, eftersom råolja är en viktig ingrediens i produktionen av bensin och diesel. När oljepriset stiger tenderar bensin- och dieselpriserna att stiga också, eftersom det blir dyrare att producera dessa bränslen. Å andra sidan, när oljepriset sjunker kan bensin- och dieselpriserna sjunka också. Emellertid kan priserna variera beroende på andra faktorer som skatter, distribution och produktion.

Sammanfattningsvis är oljepriset en viktig variabel på marknaden som påverkar en mängd olika sektorer och vår ekonomi i stort. Det påverkar bensin- och dieselpriser på ett betydande sätt, och är därför en faktor som många människor håller ett öga på när de planerar sin ekonomi och livsstil.

Oljan är en av världens mest betydande naturresurser och har en stor inverkan på vår globala ekonomi och politik. Här är en artikel om de största länderna och företagen inom olja, inklusive fakta om dessa länder och företag.

Länder som är stora inom olja:

De fem största oljeproducerande länderna i världen är Saudiarabien, USA, Ryssland, Kanada och Kina. Saudiarabien är det största oljeproducerande landet i världen och är ansvarig för nästan 15% av världens totala produktion av olja. USA är den näst största producenten av olja i världen och har ökat sin produktion betydligt de senaste åren på grund av fracking. Ryssland och Kanada är också stora oljeproducenter, medan Kina är den största importören av olja i världen.

Oljeföretag:

De största oljebolagen i världen är Saudi Aramco, PetroChina, ExxonMobil, Royal Dutch Shell och BP. Saudi Aramco är det största företaget i världen, med en årlig produktion på över 12 miljoner fat olja per dag. PetroChina är det största företaget i Kina och har en årlig produktion på över 4 miljoner fat olja per dag. ExxonMobil är den största oljeproducenten i USA och har verksamheter runt om i världen. Royal Dutch Shell och BP är två av de största europeiska oljebolagen, med verksamheter över hela världen.Fakta om länder och oljeföretag:

Saudiarabien är en av de mest inflytelserika länderna i OPEC och har en dominerande ställning på oljemarknaden. USA har blivit en alltmer betydande oljeproducent tack vare fracking-teknik, men har fortfarande en betydande import av olja. Ryssland är en av de största oljeproducenterna i världen och har en betydande inverkan på den globala politiken. Kanada har en stor produktion av oljesand, vilket är en av de mest kontroversiella oljekällorna på grund av dess höga miljöpåverkan. Kina har en stor import av olja för att möta sin växande efterfrågan på energi.

Saudi Aramco är det största företaget i världen, men är också mycket kontroversiellt på grund av Saudiarabiens politiska situation och människorättsfrågor. PetroChina är ett statligt ägt företag som har varit föremål för korruptionsutredningar. ExxonMobil har varit föremål för kontroverser om miljöpåverkan och klimatförändringar. Royal Dutch Shell och BP har också varit föremål för miljökritik, men har också varit aktiva inom utveckling av förnybar energi.

Priset på olja påverkas av många faktorer, inklusive utbud och efterfrågan, geopolitiska händelser, teknologiska framsteg och miljöregleringar. En ökning av utbudet kan sänka priset på olja, medan en minskning kan öka det. På samma sätt kan en ökning av efterfrågan höja priset på olja, medan en minskning kan sänka det.

Oljepriset har också en inverkan på bensin- och dieselpriserna, eftersom dessa bränslen är tillverkade av råolja. När oljepriset stiger, tenderar även bensin- och dieselpriserna att stiga, eftersom det blir dyrare att producera dessa bränslen.

Trots att många länder och företag har försökt diversifiera sin energimix genom att investera i förnybara energikällor, kommer oljan att fortsätta spela en viktig roll i vår globala ekonomi under överskådlig framtid.

Sammanfattningsvis är olja en av världens viktigaste naturresurser och har en stor inverkan på vår globala ekonomi och politik.

Världens 10 största oljeproducenter

 • 1. USA
 • 2. Saudiarabien
 • 3. Ryssland
 • 4. Kanada
 • 5. Kina
 • 6. Irak
 • 7. Förendade arabemiraten
 • 8. Brasilien
 • 9. Iran
 • 10. Kuwait
Källa: https://www.eia.gov/

Världens 10 största oljekonsumenter

 • 1. USA
 • 2. Kina
 • 3. Indien
 • 4. Japan
 • 5. Ryssland
 • 6. Saudiarabien
 • 7. Brasilien
 • 8. Sydkorea
 • 9. Kanada
 • 10. Tyskland
Källa: https://www.eia.gov/


Stora oljeutsläpp

 • Cornwall, England 1967 = 119 000 ton råolja (Tanker, båt)
 • Ekofiskfältet, Norge 1977 = 12 700 kubikmeter olja (Misslyckad oljeutblåsning)
 • Frankrikes nordvästra kust, 1978 = 220 000 ton olja (Tanker, båt)
 • Campeche, Mexikanska golfen 1979 = 470 000 ton olja (Explosion oljeplattform)
 • Alaska, USA 1989 = 38 800 ton råolja (Tanker, båt)
 • Irak, Gulfkriger 1991 = 900 miljoner oljefat (Krigsdemolering)
 • Bretagne, Frankrikes nordvästra kust 1999 = 20 000 ton olja (Tanker, båt)
 • Biscayabukten, 2002 = 70 000 ton olja (Tanker, båt)
 • Mexikanska golfen (BP), 2010 = 780 miljoner liter olja (Explosion oljeplattform)