Oljepriset idag för BRENT

BRENT-olja just nuSe även:

RENT-oljan

Priset visar den senaste uppdateringen av dagens oljepris för BRENT. Priset är i US Dollar ($) per fat. Ett fat olja innehåller ungefär 158,9 liter råolja.

BRENT-olja kallas även för NordsjöoljanBrentoljan raffineras främst i Nordsjön och är en såkallad söt råolja då svavelhalten, likt WTI-oljan, är väldigt låg. Oljan innehåller under 0,5 % svavel.

Det finns också andra riktmärken och kvaliteter av olja som används för att prissätta olja: WTI, Uralolja, Dubai Crude, OPEC Reference Basket och Oman Crude.

Brent-oljan är en av världens mest betydande oljesorter och har varit en viktig faktor inom energibranschen i över fyra decennier. I denna artikel kommer vi att titta närmare på historien och fakta om Brent-oljan.

Historia om Brentoljan

Brent-oljan är uppkallad efter Brentfältet, ett oljefält som ligger i Nordsjön mellan Skottland och Norge. Brentfältet upptäcktes på 1970-talet och blev snabbt ett av de största oljefälten i Nordsjön. Brent-oljan var en av de första oljesorterna som började handlas på den internationella marknaden och blev snabbt en viktig referenspunkt för prissättningen av olja.Under 1990-talet sjönk produktionen av Brent-olja när fältet började sina reserver, men oljesorten fortsatte att vara en viktig referenspunkt för prissättningen av olja på den globala marknaden. Idag är Brent-oljan en av de mest omsatta oljesorterna och fortsätter att spela en viktig roll inom energibranschen.

Fakta om Brent-oljan

Brent-oljan är en lätt och söt olja med en densitet på cirka 38 grader API och en svavelhalt på mindre än 0,5%. Den extraheras huvudsakligen från oljefälten i Nordsjön och transporteras via tankers till raffinaderier runt om i världen.

Brent-oljan är en av de mest betydande oljesorterna och används för att producera en rad olika produkter, inklusive bensin, dieselbränsle och jetbränsle. Brent-oljan är också en viktig referenspunkt för prissättningen av olja på den globala marknaden. Priset på Brent-oljan påverkas av en rad faktorer, inklusive geopolitiska händelser, global efterfrågan på olja och produktionen av olja från oljefälten runt om i världen.

Brent-oljan har också spelat en viktig roll i den globala debatten om klimatförändringar. Eftersom oljan är en av de mest använda fossila bränslen är den också en av de största källorna till växthusgasutsläpp i världen. Många regeringar och organisationer runt om i världen arbetar för att minska beroendet av fossila bränslen och övergå till förnybara energikällor som sol och vind.

Slutsats

Brent-oljan är en viktig oljesort som har spelat en betydande roll inom energibranschen i över fyra decennier. Oljesorten har varit en viktig referenspunkt för prissättningen av olja på den globala marknaden och har också varit en källa till debatt och diskussion om klimatförändringar. Medan Brent-oljan fortfarande är en viktig energikälla idag, arbetar många regeringar och organisationer runt om

Historiska oljepriser för Brent

  • Mars 2013: 110,69 USD/fat
  • Mars 2014: 108,72 USD/fat
  • Mars 2015: 55,27 USD/fat
  • Mars 2016: 38,72 USD/fat
  • Mars 2017: 51,87 USD/fat
  • Mars 2018: 66,87 USD/fat
  • Mars 2019: 67,96 USD/fat
  • Mars 2020: 25,57 USD/fat
  • Mars 2021: 64,60 USD/fat
  • Mars 2022: 90,23 USD/fat


Det är viktigt att notera att priset på Brent-oljan påverkas av en mängd olika faktorer, inklusive global efterfrågan på olja, geopolitiska händelser och produktionen av olja från oljefälten runt om i världen. Priset kan variera mycket från år till år och kan också variera inom ett enskilt år beroende på olika händelser och omständigheter.

Oljeprisets historik (BRENT)

Oljepris genom tiderna:

2021

Lägst noterat: $50.37

Högst noterat: $85.76

Stängde 2021 med: $77.24

2020

Lägst noterat: $9.12

Högst noterat: $70.25

Stängde 2020 med: $51.22

1998

Lägst noterat: $16.28

Högst noterat: $9.10

Stängde 1998 med: $10.54Mer om priset på olja: